Behajthatatlansági nyilatkozat

Felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben nem kíván az eljárásba hitelezőként bejelentkezni, az Ön kérésére 2.540,- forint bruttó összegű költségtérítés megfizetése ellenében a felszámoló kiállítja a számvitelről szóló törvény szerinti követelés behajthatatlanságára vonatkozó igazolást.

Kérjük, hogy a behajthatatlansági nyilatkozat igénylését postai úton társaságunk részére megküldeni, valamint a 2.540,- forint összegű díjat a felszámoló 10100716-24501500-01003001 számú, Budapest Bank Zrt-nél vezetett bankszámlájára a közlemény rovatban a felszámolás alatt álló társaság nevét feltüntetve megfizetni szíveskedjék! Ezt követően a felszámoló haladéktalanul intézkedik a számla, valamint a behajthatatlansági nyilatkozat kiállításáról.