Eljárásaink

Az alábbiakban találja azon gazdálkodó szervezeteknek nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, ahová az Absolut Reorg Zártkörűen Működő Részvénytársaságot felszámolóként, ideiglenes vagyonfelügyelőként, vagyonfelügyelőként, vagy végelszámolóként kirendelték, a kirendelés kezdetének és megszűnésének dátumával együtt.


Felhívjuk a figyelmet, hogy azokban az esetekben ahol az adós társaság vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, valamint a felszámolási eljárás során iratanyag átadásra sem kerül sor, így  vagyon és iratanyag hiányában a felszámoló - Cstv. 63/B. §. alapján -  egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet fog az illetékes törvényszékhez benyújtani.